Reinfjord Maskin utfører alle våre tjenester i Sømna Kommune. Våre tjenester består blant annet av tomtearbeid, grøftearbeid, planering, profilering, utfyllinger, bygging av moloer og slamsuging. Utover dette har vi spesialisert oss på å lage murer av naturstein. Om vinteren tilbyr vi brøyting, skraping og strøing. Vi har eget steinknuseverk, og selger en rekke ulike masser og produkter, blant annet jordmasser, stein, stabelstein, pukk, grus, singel, samfengt, fyllmasser og veiduk.

Kontakt Reinfjord Maskin

Vi tilbyr også utleie av buss og lastebil. Ta kontakt på telefon eller kom innom verkstedet for mer informasjon.

«Din lokale maskinentreprenør i Sømna Kommune.»